HDRsoft Photomatix Pro 6.1 Win/Mac + Portable ويرايشگر عكس
دانلود نرم افزار جدید
HDRsoft Photomatix Pro 6.1 Win/Mac + Portable ويرايشگر عكسHDRsoft Photomatix  نرم افزاری قدرتمند جهت ساخت عکس‌های HDR است. از ویژگی های این نرم افزار کنترل‌های کامل و خروجی بهینه ‌است. از قابلیت های نرم افزار HDRsoft Photomatix می توان به …
HDRsoft Photomatix Pro 5.1.3 + Portable ويرايشگر عكس
دانلود نرم افزار جدید
HDRsoft Photomatix Pro 5.1.3 + Portable ويرايشگر عكسHDRsoft Photomatix ابزاری قدرتمند جهت ساخت عکس‌های HDR است. از ویژگی های این نرم افزار کنترل‌های کامل و خروجی بهینه ‌است. از قابلیت های این نرم افزار می توان به انطباق بهتر تصاویر، …