AirDroid 4.2.1.4 Android + 3.6.4 PC مدیریت فایل توسط Wifi در اندروید
نرم افزار اندروید
AirDroid 4.2.1.4 Android + 3.6.4 PC مدیریت فایل توسط Wifi در اندرویدAirDroid با استفاده از این نرم افزار بسیار مفید دستگاه اندرویدی خود را مدیریت کنید. مدیریت فایل ها، SMS ها، برنامه ها، عکس ها، موزیک ها، کانتکت ها و… …
Soroush 2.6.7 Android + 0.19.1 Desktop پیام رسان سروش برای ویندوز و اندروید
دانلود ویندوز جدید
Soroush 2.6.7 Android + 0.19.1 Desktop پیام رسان سروش برای ویندوز و اندرویدپیام رسان سروش توسط جمعی از متخصصان دانشگاه شریف است که امروزه شاید بتوان گفت یکی از بهترین پیام رسان های ایرانی برای تلفن همراه است ساخته شده …
VLC for Android 3.0.92 پخش فایل صوتی و تصویری در اندروید
نرم افزار اندروید
VLC for Android 3.0.92 پخش فایل صوتی و تصویری در اندرویدVLC for Android اپلیکیشن رایگان و کاربردی اندروید جهت مشاهده فایلهای ویدئویی و پخش فایلهای صوتی میباشد. اپلیکیشن VLC از تمام فرمت های صوتی و تصویری از جمله MKV، MP4، …
AirDroid 4.2.1.1 Android + 3.6.4 PC مدیریت فایل توسط Wifi در اندروید
نرم افزار اندروید
AirDroid 4.2.1.1 Android + 3.6.4 PC مدیریت فایل توسط Wifi در اندرویدAirDroid با استفاده از این نرم افزار بسیار مفید دستگاه اندرویدی خود را مدیریت کنید. مدیریت فایل ها، SMS ها، برنامه ها، عکس ها، موزیک ها، کانتکت ها و… …
Soroush 2.6.1 Android + 0.18.11 Desktop پیام رسان سروش برای ویندوز و اندروید
دانلود ویندوز جدید
Soroush 2.6.1 Android + 0.18.11 Desktop پیام رسان سروش برای ویندوز و اندرویدپیام رسان سروش توسط جمعی از متخصصان دانشگاه شریف است که امروزه شاید بتوان گفت یکی از بهترین پیام رسان های ایرانی برای تلفن همراه است ساخته شده …
Soroush 2.5.11 Android + 0.18.11 Desktop پیام رسان سروش برای ویندوز و اندروید
دانلود ویندوز جدید
Soroush 2.5.11 Android + 0.18.11 Desktop پیام رسان سروش برای ویندوز و اندرویدپیام رسان سروش توسط جمعی از متخصصان دانشگاه شریف است که امروزه شاید بتوان گفت یکی از بهترین پیام رسان های ایرانی برای تلفن همراه است ساخته شده …
AirDroid 4.1.9.5 Android + 3.6.3 PC مدیریت فایل توسط Wifi در اندروید
نرم افزار اندروید
AirDroid 4.1.9.5 Android + 3.6.3 PC مدیریت فایل توسط Wifi در اندرویدAirDroid با استفاده از این نرم افزار بسیار مفید دستگاه اندرویدی خود را مدیریت کنید. مدیریت فایل ها، SMS ها، برنامه ها، عکس ها، موزیک ها، کانتکت ها و… از …
Soroush 2.2.2 Android + 0.17.0 Desktop پیام رسان سروش برای ویندوز و اندروید
دانلود ویندوز جدید
Soroush 2.2.2 Android + 0.17.0 Desktop پیام رسان سروش برای ویندوز و اندرویدپیام رسان سروش  توسط جمعی از متخصصان دانشگاه شریف است که امروزه شاید بتوان گفت یکی از بهترین پیام رسان های ایرانی برای تلفن همراه است ساخته شده . …
Soroush 2.1.0 Android + 0.17.0 Desktop پیام رسان سروش برای ویندوز و اندروید
دانلود ویندوز جدید
Soroush 2.1.0 Android + 0.17.0 Desktop پیام رسان سروش برای ویندوز و اندرویدپیام رسان سروش  توسط جمعی از متخصصان دانشگاه شریف است که امروزه شاید بتوان گفت یکی از بهترین پیام رسان های ایرانی برای تلفن همراه است ساخته شده . …