EditPlus 4.0.685 + Portable ویرایشگر متن پیشرفته
دانلود نرم افزار جدید
EditPlus 4.0.685 + Portable ویرایشگر متن پیشرفتهEditPlus ویرایشگر حرفه ای و قدرتمند متن، HTML ،PHP،Java و نمایش مبنای شانزده برای ویندوز می باشد. این نرم افزار می تواند جایگزین مناسبی برای Notepad باشد همچنین دارای بسیاری از ویژگی های قدرتمند …