[آموزش] دانلود AWS MasterClass: Storage & CDN – AWS S3 & AWS CloudFront – آموزش کار با سرویس های ذخیره سازی آمازون
دانلود نرم افزار جدید
دانلود AWS MasterClass: Storage & CDN – AWS S3 & AWS CloudFront – آموزش کار با سرویس های ذخیره سازی آمازون وب سرویس های آمازون یا خدمات وب آمازون (Amazon Web Services) مجموعه‌ای از خدمات وب (وب سرویس) هستند …