[آموزش] دانلود Complete & Practical SAS, Statistics & Data Analysis Course – آموزش کامل و کاربردی ساس، استاتیک و آنالیز داده ها
دانلود نرم افزار جدید
دانلود Complete & Practical SAS, Statistics & Data Analysis Course – آموزش کامل و کاربردی ساس، استاتیک و آنالیز داده ها نرم‌افزار ساس (SAS) یک نرم‌افزار آماری است که برای تجزیه وتحلیل‌های آماری به کار می‌رود. نام این نرم‌افزار …