[آموزش] دانلود O’Reilly Prototyping with Balsamiq: A Beginner’s Guide – آموزش مقدماتی نمونه سازی با بالزامیک
دانلود نرم افزار جدید
دانلود O’Reilly Prototyping with Balsamiq: A Beginner’s Guide – آموزش مقدماتی نمونه سازی با بالزامیک Balsamiq ی با یک محیط دوست داشتنی است که به شما در ساخت آسان اپ هایی برای طراحی های مختلف و دستگاه ها، کمک …
[آموزش] دانلود How to Make Games with Unity: A Beginner’s Guide – آموزش مقدماتی ساخت بازی با یونیتی
دانلود نرم افزار جدید
دانلود How to Make Games with Unity: A Beginner’s Guide – آموزش مقدماتی ساخت بازی با یونیتی یونیتی اانات و قابلیت های زیادی در زمینه توسعه های در اختیار شما قرار می دهد. در ساخت بازی برای دستگاه های …