[آموزش] دانلود Packt The Complete Sass & SCSS Course: From Beginner to Advanced – آموزش کامل ساس و اس سی اس اس
دانلود نرم افزار جدید
دانلود Packt The Complete Sass & SCSS Course: From Beginner to Advanced – آموزش کامل ساس و اس سی اس اس Sass (مخفف Syntactically Awesome Stylesheets) یک زبان اسکریپت نویسی است که به شیوه نامه آبشاری (CSS) تعبیر شده …