بازوی پرینت شده به روش سه بعدی زمان را با استفاده از نور خورشید نمایش می‌دهد
دانلود نرم افزار جدید
بازوی پرینت شده به روش سه بعدی زمان را با استفاده از نور خورشید نمایش می‌دهد ساعت از جمله‌ی ابزار‌هایی است که نظر بسیاری از علاقمندان به فناوری را به خود جلب می‌کند؛ حال اتسی دیلر فرانسوی ساعتی طراحی کرده …