چهارمین رویداد «تجربه بازی‌ساز» برگزار می گردد
دانلود بازی
چهارمین رویداد «تجربه بازی‌ساز» برگزار می گردد چهارمین رویداد «تجربه بازی‌ساز» پنجشنبه ۱۳ اسفند برگزار می‌شود. چهارمین رویداد «تجربه بازی‌ساز» (GDX4) پنجشنبه ۱۳ اسفند در محل باغ زیبا از ساعت ۱۵ تا ۱۹ طبق روال گذشته برگزار می‌شود. عناوین برنامه‌های …