GameStop : میزان فروش Overwatch فراتر از انتظارمان بود!
دانلود نرم افزار جدید
GameStop : میزان فروش Overwatch فراتر از انتظارمان بود! به گزارش، طی کنفرانس مالی فروشگاه GameStop ، آقای “تونی بارتل” (Tony Bartel) (رئیس اجرایی شرکت) به این موضوع اشاره کرد که دیسک های فیزیکی بازی Overwatch فروش فوق العاده ای …