[نرم افزار] دانلود The Geometers Sketchpad v5.06 – نرم افزار کمک آموزشی ریاضی
آموزش نرم افزار
دانلود The Geometers Sketchpad v5.06 – نرم افزار کمک آموزشی ریاضی The Geometer’s Sketchpad ی برای یادگیری و ارتقاء دانش خود در زمینه مباحث مختلف ریاضی همچون اشکال هندسی، توابع مثلثاتی و … می باشد که با بهره گیری …
[نرم افزار] دانلود ActivePresenter Professional Edition v7.2.0 x64 – نرم افزار فیلم برداری از صفحه نمایش و ساخت فیلم های آموزشی
آموزش نرم افزار
دانلود ActivePresenter Professional Edition v7.2.0 x64 – نرم افزار فیلم برداری از صفحه نمایش و ساخت فیلم های آموزشی اگر قصد برداری از صفحه نمایش سیستم خود و ایجاد یک فیلم ی را دارید و به دنبال یک حرفه …
[نرم افزار] دانلود Articulate Storyline v3.3.15007.0 – نرم افزار طراحی و ساخت اسلایدشو های آموزشی
آموزش نرم افزار
دانلود Articulate Storyline v3.3.15007.0 – نرم افزار طراحی و ساخت اسلایدشو های آموزشی Articulate Storyline به شما در ایجاد دوره های الکترونیکی ک می کند. این برنامه ای مفید و ساده برای مبتدیان می باشد و در عین حال …
[نرم افزار] دانلود Movavi Screen Capture Studio v9.2.1 – نرم افزار فیلمبرداری از صفحه نمایش و ساخت ویدئو های آموزشی
آموزش نرم افزار
دانلود Movavi Screen Capture Studio v9.2.1 – نرم افزار فیلمبرداری از صفحه نمایش و ساخت ویدئو های آموزشی Movavi Screen Capture Studio از جمله های کاربردی، قدرتمند و در عین حال ساده برای برداری از صفحه نمایش است که …
[نرم افزار] دانلود ActivePresenter Professional Edition v7.1.0 x64 – نرم افزار فیلم برداری از صفحه نمایش و ساخت فیلم های آموزشی
آموزش نرم افزار
دانلود ActivePresenter Professional Edition v7.1.0 x64 – نرم افزار فیلم برداری از صفحه نمایش و ساخت فیلم های آموزشی اگر قصد برداری از صفحه نمایش سیستم خود و ایجاد یک فیلم ی را دارید و به دنبال یک حرفه …
[نرم افزار] دانلود ActivePresenter Professional Edition v7.0.1 x64 – نرم افزار فیلم برداری از صفحه نمایش و ساخت فیلم های آموزشی
آموزش نرم افزار
دانلود ActivePresenter Professional Edition v7.0.1 x64 – نرم افزار فیلم برداری از صفحه نمایش و ساخت فیلم های آموزشی اگر قصد برداری از صفحه نمایش سیستم خود و ایجاد یک فیلم ی را دارید و به دنبال یک حرفه …
[نرم افزار] دانلود WinCam v1.2 x86/x64 – نرم افزار تصویربرداری از صفحه نمایش و ساخت ویدئو های آموزشی
آموزش نرم افزار
دانلود WinCam v1.2 x86/x64 – نرم افزار تصویربرداری از صفحه نمایش و ساخت ویدئو های آموزشی WinCam ی برای تصویر برداری از صفحه نمایش می باشد و می توانید انتخاب کنید که محدوده نمایشی ضبط، کل صفحه نمایش باشد …
[نرم افزار] دانلود WinCam v1.1 x86/x64 – نرم افزار تصویربرداری از صفحه نمایش و ساخت ویدئو های آموزشی
آموزش نرم افزار
دانلود WinCam v1.1 x86/x64 – نرم افزار تصویربرداری از صفحه نمایش و ساخت ویدئو های آموزشی WinCam ی برای تصویر برداری از صفحه نمایش می باشد و می توانید انتخاب کنید که محدوده نمایشی ضبط، کل صفحه نمایش باشد …
[نرم افزار] دانلود Movavi Screen Capture Studio v9.0.0 – نرم افزار فیلمبرداری از صفحه نمایش و ساخت ویدئو های آموزشی
آموزش نرم افزار
دانلود Movavi Screen Capture Studio v9.0.0 – نرم افزار فیلمبرداری از صفحه نمایش و ساخت ویدئو های آموزشی Movavi Screen Capture Studio از جمله های کاربردی، قدرتمند و در عین حال ساده برای برداری از صفحه نمایش است که …
[نرم افزار] دانلود ActivePresenter Professional Edition v6.1.4 – نرم افزار فیلم برداری از صفحه نمایش و ساخت فیلم های آموزشی
آموزش نرم افزار
دانلود ActivePresenter Professional Edition v6.1.4 – نرم افزار فیلم برداری از صفحه نمایش و ساخت فیلم های آموزشی اگر قصد برداری از صفحه نمایش سیستم خود و ایجاد یک فیلم ی را دارید و به دنبال یک حرفه ای …