[آموزش] دانلود Microsoft Programming the Microsoft Bot Framework – آموزش برنامه نویسی چارچوب مایکروسافت بوت
آموزش نرم افزار
دانلود Microsoft Programming the Microsoft Bot Framework – آموزش برنامه نویسی چارچوب مایکروسافت بوت فریم‌ورک باتِ مایکروسافت، ابزاری است که به توسعه‌دهندگان ک می‌کند تا بات اختصاصی خود را ایجاد کرده و در اپلیکیشن‌های مختلف بکار بگیرند. مایکروسافت به …