[آموزش] دانلود Pluralsight MicroStation Essentials: Designing and Annotating Elements – آموزش میکرواستیشن: طراحی و تفسیر المنت ها
آموزش نرم افزار
دانلود Pluralsight MicroStation Essentials: Designing and Annotating Elements – آموزش میکرواستیشن: طراحی و تفسیر المنت ها MicroStation نام معروف‌ترین و بزرگترین محصول شرکت عظیم Bentley می‌باشد؛ این به جرئت پر کاربردترین و قوی‌ترین نرم افزار شبیه سازی، مدل سازی …