[آموزش] دانلود Pluralsight CATIA V5 Essentials: In-depth Drawings – آموزش رسم در کتیا وی 5
آموزش نرم افزار
دانلود Pluralsight CATIA V5 Essentials: In-depth Drawings – آموزش رسم در کتیا وی 5 کتیا (CATIA)‏ مخفف (Computer Aided Three-dimensional Interactive Application)‏ یک نرم‌افزار طراحی به ک رایانه، مهندسی به کمک رایانه و ساخت به کمک رایانه است که …