[آموزش] دانلود Packt Basic Statistics and Data Mining for Data Science – آموزش آمار و داده کاوی برای علوم داده
آموزش نرم افزار
دانلود Packt Basic Statistics and Data Mining for Data Science – آموزش آمار و داده کاوی برای علوم داده داده‌کاوی (Data Mining) به مفهوم استخراج اطلاعات نهان و یا الگوها و روابط مشخص در حجم زیادی از داده‌ها در …