[آموزش] دانلود Technics Publications Data Science with R Master Class – آموزش تسلط بر علوم داده با زبان آر
آموزش نرم افزار
دانلود Technics Publications Data Science with R Master Class – آموزش تسلط بر علوم داده با زبان آر زبان اس بجز R، توسط شرکت Insightful، در نرم‌افزار تجاری اس‌پلاس نیز پیاده‌سازی شده است. اگرچه دستورات اس‌پلاس و R بسیار …