[آموزش] دانلود icertify The Complete Scrum Developer SDC™ Certification Training – آموزش کامل مدرک رسمی توسعه اسکرام
آموزش نرم افزار
دانلود icertify The Complete Scrum Developer SDC™ Certification Training – آموزش کامل مدرک رسمی توسعه اسکرام چارچوب یا فرایند مدل اسکرام (Scrum) یک چارچوب تکرارپذیر و افزایشی برای کنترل پروژه (مدیریت نرم‌افزار) است که معمولاً در زیر شاخه مدل …