[آموزش] دانلود Livelessons Networking in Amazon Web Services (AWS) – آموزش شبکه در وب سرویس های آمازون
آموزش نرم افزار
دانلود Livelessons Networking in Amazon Web Services (AWS) – آموزش شبکه در وب سرویس های آمازون وب سرویس های آمازون یا خدمات وب آمازون (Amazon Web Services) مجموعه‌ای از خدمات وب (وب سرویس) هستند که شرکت آمازون بر روی …