[آموزش] دانلود Mastering Cortana Development, Part 1: Microsoft Cortana for App Developers – آموزش توسعه کورتانا: کورتانا برای توسعه دهدنگان اپ
آموزش نرم افزار
دانلود Mastering Cortana Development, Part 1: Microsoft Cortana for App Developers – آموزش توسعه کورتانا: کورتانا برای توسعه دهدنگان اپ کورتانا دستیار صوتی جدید ۱۰ است که یکی از قابلیت های جدید و البته هیجان انگیز این ویندوز به …