[آموزش] دانلود Packt Beginning CentOS 7 Administration – آموزش مقدماتی مدیریت سنت او اس 7
آموزش نرم افزار
دانلود Packt Beginning CentOS 7 Administration – آموزش مقدماتی مدیریت سنت او اس 7 لینوکس توزیع CentOS یکی از محبوب ترین توزیع های لینوکس امروزی است، CentOS مخفف کلمه های Community ENTerprise Operating System است. هسته اصلی لینوکس CentOS …