[نرم افزار] دانلود NetSupport Manager v12.50.0004 – نرم افزار دسترسی به یک کامپیوتر از راه دور و کنترل همه جانبه آن

[نرم افزار] دانلود NetSupport Manager v12.50.0004 – نرم افزار دسترسی به یک کامپیوتر از راه دور و کنترل همه جانبه آن

NetSupport Manager یک کنترل از راه دور است. با استفاده از این نرم افزار می توانید از راه دور به هر یک از سیستم های وصل شده و آن ها را کنترل کنید. از جمله قابلیت های مهم این نرم افزار این است که شما می توانید حتی به کامپیوتری که این نرم افزار بر روی آن نصب نشده نیز متصل شوید. برای این کار تنها کافیست IP سیستم  و یا نام کامل آن در شبکه را بدانید، و برای مدیریت سیستم های شبکه نیازی نیست کاربری پشت آن سیستم نشسته باشد. همچنین NetSupport Manager، نرم …

مطالب مرتبط:دسته بندی: » » » , »
برچسب ها: , , , , , , , , , , , , ,
لینک های مفید: , , , , , ,
© حق مطلب و تصویر برای محفوظ است |

[نرم افزار] دانلود NetSupport Manager v12.50.0004 – نرم افزار دسترسی به یک کامپیوتر از راه دور و کنترل همه جانبه آن

NetSupport Manager یک کنترل از راه دور است. با استفاده از این نرم افزار می توانید از راه دور به هر یک از سیستم های وصل شده و آن ها را کنترل کنید. از جمله قابلیت های مهم این نرم افزار این است که شما می توانید حتی به کامپیوتری که این نرم افزار بر روی آن نصب نشده نیز متصل شوید. برای این کار تنها کافیست IP سیستم  و یا نام کامل آن در شبکه را بدانید، و برای مدیریت سیستم های شبکه نیازی نیست کاربری پشت آن سیستم نشسته باشد. همچنین NetSupport Manager، نرم …

مطالب مرتبط:دسته بندی: » » » , »
برچسب ها: , , , , , , , , , , , , ,
لینک های مفید: , , , , , ,
© حق مطلب و تصویر برای محفوظ است |
(image)

[نرم افزار] دانلود NetSupport Manager v12.50.0004 – نرم افزار دسترسی به یک کامپیوتر از راه دور و کنترل همه جانبه آن
“error_code”in a&&-1!==$.inArray(parseInt(a.error_code),[234,235,236,242]))d.push(fb_csn),delete fb_csn;”undefined”!==typeof fb_ab&&b&&(d.push(fb_ab),delete fb_ab);”error_code”in a&&”undefined”!==typeof fb_ec&&(d.push(fb_ec),delete fb_ec,c+=”&ec=”+parseInt(a.error_code));”undefined”!==typeof d&&0<d.length&&$.ajax({url:fb+d.join(",")+c});g(a)};window.createCaf=function(){function b(a){return google.ads.domains.Caf.apply(this,a)}b.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new b(arguments)}}();createCaf.apply(this,f())})();

<li><a href="http://silberwelt.info/info/.html?ses=Y3JlPTE1MTk4MTQxODAmdGNpZD1zaWxiZXJ3ZWx0LmluZm81YTk2ODYyNGQ1ZTQ1My41Mjk3NTg3MSZma2k9MCZ0YXNrPXNlYXJjaCZkb21haW49c2lsYmVyd2VsdC5pbmZvJmxhbmd1YWdlPWVuJmFfaWQ9MiZzZXNzaW9uPVFIQmpyc1hSc2N5bVZsMFhfWkF4&keyword=&token=”>

var rls = {b1: {position: ‘1’,use_from: ‘0’,start: ‘0’,end: ‘0’,amount: ’10’,type: ‘auto’},b2: {position: ‘2’,use_from: ‘0’,start: ‘0’,end: ‘0’,amount: ’10’,type: ‘auto’}}
var start=0; function buildBlocks(a){if(“undefined”!==typeof cafEl&&2!==prs){var e=[pdto.caf];$.each(cafEl,function(){if(-1!==$.inArray(tlt,this.meta.layoutTypes)&&”relatedsearch”===this.caf.type){var c=start+this.caf.number,d=[];for(i=start;ia.length-1);i++)d[i]=a[i].term,start=i+1;this.caf.terms=d.join(“,”);this.caf.optimizeTerms=!1;e.push(this.caf)}});createCaf.apply(this,e)}else for(b in rls)if(0==rls[b].use_from){var d=$(“.related_link_block_”+rls[b].position);if(d.length){var f=start+parseInt(rls[b].amount, 10);for(i=start;ia.length-1);i++){var c=””;if(i==f-1(“false”===a.adult