[آموزش] دانلود Technics Publications NoSQL Overview and Use Cases – آموزش کلی نو اس کیو ال و موارد استفاده

[آموزش] دانلود Technics Publications NoSQL Overview and Use Cases – آموزش کلی نو اس کیو ال و موارد استفاده

نواس‌کیوال (NoSQL) مخفف not only sql به معنای نه تنها اس‌کیوال نامی است فراگیر برای رده ی گسترده ای از سامانه مدیریت پایگاه داده هایی که از نوع سنتی پایگاه داده های رابطه ای تفاوت های آشکار دارند. در واقع می توان گفت تعدادی از سیستم های مدیریت پایگاه داده وجود دارند که از اصول SQL استفاده نمی کنند بلکه شیوه هایی نوین را برای پیاده سازی دیتابیس برگزیده اند که به این گونه پایگاه داده ها NoSQL گفته می شود. روشن ترین این تفاوت ها استفاده نکردن از اس‌کیوال به عنوان زبان پرسش نخستین است. نمونه اش پایگاه داده‌های …

مطالب مرتبط:دسته بندی: » »
برچسب ها: , , , , , , , , , , , ,
لینک های مفید: , , , , , ,
© حق مطلب و تصویر برای محفوظ است |

[آموزش] دانلود Technics Publications NoSQL Overview and Use Cases – آموزش کلی نو اس کیو ال و موارد استفاده

نواس‌کیوال (NoSQL) مخفف not only sql به معنای نه تنها اس‌کیوال نامی است فراگیر برای رده ی گسترده ای از سامانه مدیریت پایگاه داده هایی که از نوع سنتی پایگاه داده های رابطه ای تفاوت های آشکار دارند. در واقع می توان گفت تعدادی از سیستم های مدیریت پایگاه داده وجود دارند که از اصول SQL استفاده نمی کنند بلکه شیوه هایی نوین را برای پیاده سازی دیتابیس برگزیده اند که به این گونه پایگاه داده ها NoSQL گفته می شود. روشن ترین این تفاوت ها استفاده نکردن از اس‌کیوال به عنوان زبان پرسش نخستین است. نمونه اش پایگاه داده‌های …

مطالب مرتبط:دسته بندی: » »
برچسب ها: , , , , , , , , , , , ,
لینک های مفید: , , , , , ,
© حق مطلب و تصویر برای محفوظ است |
(image)

[آموزش] دانلود Technics Publications NoSQL Overview and Use Cases – آموزش کلی نو اس کیو ال و موارد استفاده