مفاتیح الجنان سبز نسخه 4.3.3 برای اندروید

مفاتیح الجنان سبز نسخه 4.3.3 برای اندروید
مفاتیح الجنان سبز مفاتیحی کم حجم ولی کامل بهمراه ملحقات تکمیلی ، شامل تمامی دعاها، زیارات، اعمال و ملحقات آورده شده در کتاب مفاتیح الجنان بهمراه ملحقات تکمیلی می باشد. ویژگی ها
کامل و روان”فهرست من” و “آخرین ها” جهت دسترسی سریعامکان اشتراک گذاریذخیره آخرین نقطه مطالعه شده برای هر دعاامکان تنظیم نوع و ابعاد نویسه ها، ترجمه و …امکان جستجو دقیقمحتوا بصورت تاکید بر منبع می باشد( لطفا خارج از منبع درخواست نفرمایید)پشتیبانی و اجرای صحیح در دستگاه هایی که زبان فارسی/عربی پشتیبانی نمیکنند و پشتیبانی از اندروید 2.2 و 2.3از امکانات و ویژگی های این برنامه می باشد…

مفاتیح الجنان سبز نسخه 4.3.3 برای اندروید

مفاتیح الجنان سبز مفاتیحی کم حجم ولی کامل بهمراه ملحقات تکمیلی ، شامل تمامی دعاها، زیارات، اعمال و ملحقات آورده شده در کتاب مفاتیح الجنان بهمراه ملحقات تکمیلی می باشد. ویژگی ها
کامل و روان”فهرست من” و “آخرین ها” جهت دسترسی سریعامکان اشتراک گذاریذخیره آخرین نقطه مطالعه شده برای هر دعاامکان تنظیم نوع و ابعاد نویسه ها، ترجمه و …امکان جستجو دقیقمحتوا بصورت تاکید بر منبع می باشد( لطفا خارج از منبع درخواست نفرمایید)پشتیبانی و اجرای صحیح در دستگاه هایی که زبان فارسی/عربی پشتیبانی نمیکنند و پشتیبانی از اندروید 2.2 و 2.3از امکانات و ویژگی های این برنامه می باشد…
مفاتیح الجنان سبز نسخه 4.3.3 برای اندروید