Liquid M330 ایسر، یک ویندوزفون ارزان قیمت

Liquid M330 ایسر، یک ویندوزفون ارزان قیمت

ایسر به تازگی یک ویندوزفون جدید را در کشور آمریکا رسما معرفی نموده است.

Liquid M330 ایسر، یک ویندوزفون ارزان قیمت

(image)
ایسر به تازگی یک ویندوزفون جدید را در کشور آمریکا رسما معرفی نموده است.
Liquid M330 ایسر، یک ویندوزفون ارزان قیمت