IObit StartMenu 8 v3.1.0.2 منوی استارت برای ویندوز 8.1

IObit StartMenu 8 v3.1.0.2 منوی استارت برای ویندوز 8.1
IObit StartMenu 8 v3.0.0.1 Final با توجه به اینکه ویندوز 8 فاقد منوی استارت می باشد این نرم افزار با اضافه نمودن منوی استارت به ویندوز هشت برای افرادی که به منوی استارت عادت دارند و بسیاری از کارهای روزمره خود و دسترسی به نرم افزارهای مختلف را با استفاده از آن انجام می دهند بسیار مناسب می باشد. از ویژگی های برتر این نرم افزار قابلیت سفارشی سازی منوی استارت و رایگان بودن نرم افزار می باشد .

IObit StartMenu 8 v3.1.0.2 منوی استارت برای ویندوز 8.1

IObit StartMenu 8 v3.0.0.1 Final با توجه به اینکه ویندوز 8 فاقد منوی استارت می باشد این نرم افزار با اضافه نمودن منوی استارت به ویندوز هشت برای افرادی که به منوی استارت عادت دارند و بسیاری از کارهای روزمره خود و دسترسی به نرم افزارهای مختلف را با استفاده از آن انجام می دهند بسیار مناسب می باشد. از ویژگی های برتر این نرم افزار قابلیت سفارشی سازی منوی استارت و رایگان بودن نرم افزار می باشد .
IObit StartMenu 8 v3.1.0.2 منوی استارت برای ویندوز 8.1

بک لینک رنک 1

اسکای نیوز