Adobe AIR 32.0.0.89 Win/Mac + SDK اجرای نرم افزار ساخته شده با Adobe AIR

Adobe AIR 32.0.0.89 Win/Mac + SDK اجرای نرم افزار ساخته شده با Adobe AIR
Adobe AIR یک Runtime مرتبط با فعالیت های سیستم ایجاد می کند و در اینصورت شما در هر لحظه و در هر مکان توانایی استفاده از این مجموعه رو خواهید داشت و این عملا اولین قابلیت یک برنامه تحت Desktop رو برای برنامه های شما فراهم می کند. اما علاوه بر این فرق ساختاری تفاوت های دیگر هم هست که این دو پروژه رو بکلی از هم دیگر متمایز می کند.

Adobe AIR 32.0.0.89 Win/Mac + SDK اجرای نرم افزار ساخته شده با Adobe AIR

Adobe AIR یک Runtime مرتبط با فعالیت های سیستم ایجاد می کند و در اینصورت شما در هر لحظه و در هر مکان توانایی استفاده از این مجموعه رو خواهید داشت و این عملا اولین قابلیت یک برنامه تحت Desktop رو برای برنامه های شما فراهم می کند. اما علاوه بر این فرق ساختاری تفاوت های دیگر هم هست که این دو پروژه رو بکلی از هم دیگر متمایز می کند.
Adobe AIR 32.0.0.89 Win/Mac + SDK اجرای نرم افزار ساخته شده با Adobe AIR