پارک جمشیدیه، مکانی برای دیدن زیباترین مناظر پاییزی (قسمت اول)

پارک جمشیدیه، مکانی برای دیدن زیباترین مناظر پاییزی (قسمت اول)
پارک جمشیدیه، مکانی برای دیدن زیباترین مناظر پاییزی (قسمت اول)

پارک جمشیدیه یکی از قدیمی‌ترین پارک‌های تهران است که در این فصل، یعنی فصل پاییز زیبایی‌ خاصی دارد.

پارک جمشیدیه، مکانی برای دیدن زیباترین مناظر پاییزی (قسمت اول)

(image)

پارک جمشیدیه یکی از قدیمی‌ترین پارک‌های تهران است که در این فصل، یعنی فصل پاییز زیبایی‌ خاصی دارد.

پارک جمشیدیه، مکانی برای دیدن زیباترین مناظر پاییزی (قسمت اول)