پیام رسان گپ 7.3 برای اندروید + ویندوز 2.5.0 ارتباط سریع، رایگان و امن

پیام رسان گپ 7.3 برای اندروید + ویندوز 2.5.0 ارتباط سریع، رایگان و امن
پیام رسان گپ اولین و تنها پیام‌ رسان واقعا ایرانی و بومی است که توسط بهترین متخصصین متعهد و زبده‌ترین برنامه‌ نویسان تولید شده است. این پیام‌ رسان ایرانی امکانات متعدد و کم‌نظیری دارد و شاید از بهترین‌آن‌ ها بتوان به امکان ارائه‌ ی خدمات ارزش افزوده در بستر پیام‌ رسان اشاره نمود.

پیام رسان گپ 7.3 برای اندروید + ویندوز 2.5.0 ارتباط سریع، رایگان و امن

پیام رسان گپ اولین و تنها پیام‌ رسان واقعا ایرانی و بومی است که توسط بهترین متخصصین متعهد و زبده‌ترین برنامه‌ نویسان تولید شده است. این پیام‌ رسان ایرانی امکانات متعدد و کم‌نظیری دارد و شاید از بهترین‌آن‌ ها بتوان به امکان ارائه‌ ی خدمات ارزش افزوده در بستر پیام‌ رسان اشاره نمود.
پیام رسان گپ 7.3 برای اندروید + ویندوز 2.5.0 ارتباط سریع، رایگان و امن