شبیه ساز x86 برای معماری پردازنده های ARM در ویندوز منتشر می‌شود

شبیه ساز x86 برای معماری پردازنده های ARM در ویندوز منتشر می‌شود
شبیه ساز x86 برای معماری پردازنده های ARM در ویندوز منتشر می‌شود

در حال توسعه‌ی شبیه‌سازی است که با استفاده از آن می‌توان اپلیکیشن‌های X86 را در سیستم‌های مجهز به پردازنده‌های ARM اجرا کرد.

شبیه ساز x86 برای معماری پردازنده های ARM در ویندوز منتشر می‌شود

(image)

در حال توسعه‌ی شبیه‌سازی است که با استفاده از آن می‌توان اپلیکیشن‌های X86 را در سیستم‌های مجهز به پردازنده‌های ARM اجرا کرد.

شبیه ساز x86 برای معماری پردازنده های ARM در ویندوز منتشر می‌شود