Hangouts 8.1.120856259 پیام رسان اندروید جایگزین Gtalk

Hangouts 8.1.120856259 پیام رسان اندروید جایگزین Gtalk
Hangouts در اصل یک پیام رسان اندروید است، چیزی شبیه WhatsApp و Facebook
Messenger اما با امکانات و ویژگی های خاص میباشد. این اپلیکیشن فهرستی از
جدیدترین مکالمات متنی را به جای فهرست افراد در اختیار کاربر قرار می
دهد. در بر عکس گوگل تاک، این برنامه جدید ماهیت متنی پر رنگ تری دارد. هر
محاوره ای نام مخصوص به خود را می گیرد، شبیه یک اتاق چت، و البته که امکان
گفتگوی ویدیویی با حداکثر 10 نفر نیز میسر است.
 
Hangouts یک سرویس جدید که نام یکی از دوست داشتنی ترین محصولات گوگل تا امروز (Hangouts در گوگل پلاس) را بر خود می بیند، جایگزین Google Talk ،Google+ Messenger و سرویس چت ویدیویی Google+ Hangout می شود.

Hangouts 8.1.120856259 پیام رسان اندروید جایگزین Gtalk

Hangouts در اصل یک پیام رسان اندروید است، چیزی شبیه WhatsApp و Facebook
Messenger اما با امکانات و ویژگی های خاص میباشد. این اپلیکیشن فهرستی از
جدیدترین مکالمات متنی را به جای فهرست افراد در اختیار کاربر قرار می
دهد. در بر عکس گوگل تاک، این برنامه جدید ماهیت متنی پر رنگ تری دارد. هر
محاوره ای نام مخصوص به خود را می گیرد، شبیه یک اتاق چت، و البته که امکان
گفتگوی ویدیویی با حداکثر 10 نفر نیز میسر است.
 
Hangouts یک سرویس جدید که نام یکی از دوست داشتنی ترین محصولات گوگل تا امروز (Hangouts در گوگل پلاس) را بر خود می بیند، جایگزین Google Talk ،Google+ Messenger و سرویس چت ویدیویی Google+ Hangout می شود.
Hangouts 8.1.120856259 پیام رسان اندروید جایگزین Gtalk

بک لینک رنک 8

سپهر نیوز