هوگو بارا: کاهش فروش گوشی های هوشمند تاثیری در سوددهی شیائومی ندارد

هوگو بارا: کاهش فروش گوشی های هوشمند تاثیری در سوددهی شیائومی ندارد
هوگو بارا: کاهش فروش گوشی های هوشمند تاثیری در سوددهی شیائومی ندارد

هوگو بارا اعلام کرده است کاهش فروش گوشی‌های هوشمند شیائومی تأثیری در درآمدزایی و توقف روند افزایش سوددهی این کمپانی نخواهد داشت.

هوگو بارا: کاهش فروش گوشی های هوشمند تاثیری در سوددهی شیائومی ندارد

(image)

هوگو بارا اعلام کرده است کاهش فروش گوشی‌های هوشمند شیائومی تأثیری در درآمدزایی و توقف روند افزایش سوددهی این کمپانی نخواهد داشت.

هوگو بارا: کاهش فروش گوشی های هوشمند تاثیری در سوددهی شیائومی ندارد