Pointstone Total Privacy 6.54.380 پاکسازی امنیتی ویندوز

Pointstone Total Privacy 6.54.380 پاکسازی امنیتی ویندوز
Pointstone Total Privacyنرم افزاری است که به حفظ حریم شخصی شما در ویندوز کمک میکند . نرم افزار تمام فعالیتهایی که شما در اینترنت انجام میدهید ، که ویندوز در پوشه Temporary Files و مرورگرهای شما ذخیره میشود مانند کش مرورگرها را ، کوکی های ذخیره شده ، اطلاعاتی که در فرم های ذخیره شده و … را با الگوریتم حرفه ای موجود در نرم افزار پاکسازی میکند و از دسترسی و سوء استفاده حفظ میکند. نرم افزار شامل 465 نوع پلاگین برای پاکسازی فایلها و پوشه ها و رجیستری برای پاکسازی ردپای شما میباشد ، که حذف اینگونه فایلها تأثیر به سزایی در فعالیت سیستم شما دارد.

Pointstone Total Privacy 6.54.380 پاکسازی امنیتی ویندوز

Pointstone Total Privacyنرم افزاری است که به حفظ حریم شخصی شما در ویندوز کمک میکند . نرم افزار تمام فعالیتهایی که شما در اینترنت انجام میدهید ، که ویندوز در پوشه Temporary Files و مرورگرهای شما ذخیره میشود مانند کش مرورگرها را ، کوکی های ذخیره شده ، اطلاعاتی که در فرم های ذخیره شده و … را با الگوریتم حرفه ای موجود در نرم افزار پاکسازی میکند و از دسترسی و سوء استفاده حفظ میکند. نرم افزار شامل 465 نوع پلاگین برای پاکسازی فایلها و پوشه ها و رجیستری برای پاکسازی ردپای شما میباشد ، که حذف اینگونه فایلها تأثیر به سزایی در فعالیت سیستم شما دارد.
Pointstone Total Privacy 6.54.380 پاکسازی امنیتی ویندوز