هفته نامه؛ ایران سیاه‌پوش شد

هفته نامه؛ ایران سیاه‌پوش شد
هفته نامه؛ ایران سیاه‌پوش شد

در این شماره از هفته نامه گردشگری ، ویژه‌نامه‌ای در پی کشته شدن ده‌ها تن از هموطنانمان در سمنان و عراق تدارک دیده‌ایم.

هفته نامه؛ ایران سیاه‌پوش شد

(image)

در این شماره از هفته نامه گردشگری ، ویژه‌نامه‌ای در پی کشته شدن ده‌ها تن از هموطنانمان در سمنان و عراق تدارک دیده‌ایم.

هفته نامه؛ ایران سیاه‌پوش شد