ThisIsMyFile 2.55 + Portable پاک کردن فایل غیر قابل حذف در ویندوز

ThisIsMyFile 2.55 + Portable پاک کردن فایل غیر قابل حذف در ویندوز
ThisIsMyFile هنگامی که فایلی در ویندوز در حال اجرا باشد نمی توان آن را حذف، جایگزین یا انتقال داد. بنابراین، ابتدا باید برنامه ای که از آن استفاده می کنید را در Process های ویندوز پیدا کنید و آنرا متوقف کنید. ThisIsMyFile نرم افزاری است که تمام فایل های قفل شده یا محافظت شده را نمایش می دهد و به شما این امکان را می دهد که آنها را با چند کلیک بسته یا حذف کنید.

ThisIsMyFile 2.55 + Portable پاک کردن فایل غیر قابل حذف در ویندوز

ThisIsMyFile هنگامی که فایلی در ویندوز در حال اجرا باشد نمی توان آن را حذف، جایگزین یا انتقال داد. بنابراین، ابتدا باید برنامه ای که از آن استفاده می کنید را در Process های ویندوز پیدا کنید و آنرا متوقف کنید. ThisIsMyFile نرم افزاری است که تمام فایل های قفل شده یا محافظت شده را نمایش می دهد و به شما این امکان را می دهد که آنها را با چند کلیک بسته یا حذف کنید.
ThisIsMyFile 2.55 + Portable پاک کردن فایل غیر قابل حذف در ویندوز