Soroush 2.6.1 Android + 0.18.11 Desktop پیام رسان سروش برای ویندوز و اندروید

Soroush 2.6.1 Android + 0.18.11 Desktop پیام رسان سروش برای ویندوز و اندروید
پیام رسان سروش توسط جمعی از متخصصان دانشگاه شریف است که امروزه شاید بتوان گفت یکی از بهترین پیام رسان های ایرانی برای تلفن همراه است ساخته شده . سرورهای پیام رسان سروش در داخل کشور قرار دارند و از سوی تیم فنی سروش با بهینه سازی سرورها و اپلکیشن سروش، سرعت و امنیت حداکثری را برای کاربران بوجود آورده.

Soroush 2.6.1 Android + 0.18.11 Desktop پیام رسان سروش برای ویندوز و اندروید

پیام رسان سروش توسط جمعی از متخصصان دانشگاه شریف است که امروزه شاید بتوان گفت یکی از بهترین پیام رسان های ایرانی برای تلفن همراه است ساخته شده . سرورهای پیام رسان سروش در داخل کشور قرار دارند و از سوی تیم فنی سروش با بهینه سازی سرورها و اپلکیشن سروش، سرعت و امنیت حداکثری را برای کاربران بوجود آورده.
Soroush 2.6.1 Android + 0.18.11 Desktop پیام رسان سروش برای ویندوز و اندروید