EASEUS Todo Backup Advanced Server 9.2.0.0 پشتیبان گیری از سرور

EASEUS Todo Backup Advanced Server 9.2.0.0 پشتیبان گیری از سرور
EASEUS Todo Backup Advanced Server نرم افزار قدرتمند و بسیار مفید در زمینه ی پشتیبان گیری از فایل های تحت
ویندوز می باشد که برای تهیه نسخه پشتیبان ویندوز سرور و بازیابی کامپیوتر
از مشکلات فیزیکی و مجازی محیط ویندوز سرور می باشد. تهیه نخسه پشتیبان و
بازیابی توسط این نرم افزار دارای ویژگی هایی مانند سرعت بالا ، پشتیبانی
از فایل ها ، بازیابی مشکلات ، جابه جایی نسخه پشتیبان پایگاه داده های
سرور SQL و بازیابی آن ، زمان بندی تهیه نسخه پشتیبان به صورت حرفه ای و در
نهایت بازیابی فراگیر و جامع آن می باشد. از قابلیت های قابل ذکر در این
نرم افزار امکان بک آپ گیری به صورت ریموت روی سروری دیگر از طریق FTP است.
این امکان برای کسانی که می خواهند بک آپ روزانه داشته باشند امکانی بسیار
عالی است.

EASEUS Todo Backup Advanced Server 9.2.0.0 پشتیبان گیری از سرور

EASEUS Todo Backup Advanced Server نرم افزار قدرتمند و بسیار مفید در زمینه ی پشتیبان گیری از فایل های تحت
ویندوز می باشد که برای تهیه نسخه پشتیبان ویندوز سرور و بازیابی کامپیوتر
از مشکلات فیزیکی و مجازی محیط ویندوز سرور می باشد. تهیه نخسه پشتیبان و
بازیابی توسط این نرم افزار دارای ویژگی هایی مانند سرعت بالا ، پشتیبانی
از فایل ها ، بازیابی مشکلات ، جابه جایی نسخه پشتیبان پایگاه داده های
سرور SQL و بازیابی آن ، زمان بندی تهیه نسخه پشتیبان به صورت حرفه ای و در
نهایت بازیابی فراگیر و جامع آن می باشد. از قابلیت های قابل ذکر در این
نرم افزار امکان بک آپ گیری به صورت ریموت روی سروری دیگر از طریق FTP است.
این امکان برای کسانی که می خواهند بک آپ روزانه داشته باشند امکانی بسیار
عالی است.
EASEUS Todo Backup Advanced Server 9.2.0.0 پشتیبان گیری از سرور

آهنگ جدید