TweakBit PCCleaner 1.8.2.42 + Portable پاکسازی ویندوز

TweakBit PCCleaner 1.8.2.42 + Portable پاکسازی ویندوز
TweakBit PCCleaner نرم افزار مفید و کاربردی میباشد که نه تنها هارد درایو شما را پاکسازی میکند بلکه از انباشته شدن مشکلات و در هم ریختگی های اطلاعات شما نیز جلوگیری مینماید. TweakBit PCCleaner تمام گوشه و کنار هارد شما را بررسی و اسکن میکند، مکان هایی که شما فکر بازبینی آنها را هم نکرده بودید ؛ تمام فایل های بد و مضر که قدرت اجرایی ویندوز را تضعیف میکنند را شناسایی میکند. نرم افزار TweakBit PCCleaner در امنیت کامل به پاکسازی ویندوز و فایل های موقتی که شما ایجاد کرده اید، فایل های موقت ( Cache ) مایکروسافت آفيس، باقیمانده های وب گردی، فایل های Java میپردازد. این برنامه با ابزاری برنامه ریزی شده تا بصورت خودکار فایل های مضر را حذف و از درهم ریختگی ها جلوگیری نماید. با برنامه ی پرقدرت TweakBit PCCleaner هر کاربری امکان نگهداری ویندوز خود در بهترین وضعیت و سلامت را خواهد داشت.

TweakBit PCCleaner 1.8.2.42 + Portable پاکسازی ویندوز

TweakBit PCCleaner نرم افزار مفید و کاربردی میباشد که نه تنها هارد درایو شما را پاکسازی میکند بلکه از انباشته شدن مشکلات و در هم ریختگی های اطلاعات شما نیز جلوگیری مینماید. TweakBit PCCleaner تمام گوشه و کنار هارد شما را بررسی و اسکن میکند، مکان هایی که شما فکر بازبینی آنها را هم نکرده بودید ؛ تمام فایل های بد و مضر که قدرت اجرایی ویندوز را تضعیف میکنند را شناسایی میکند. نرم افزار TweakBit PCCleaner در امنیت کامل به پاکسازی ویندوز و فایل های موقتی که شما ایجاد کرده اید، فایل های موقت ( Cache ) مایکروسافت آفيس، باقیمانده های وب گردی، فایل های Java میپردازد. این برنامه با ابزاری برنامه ریزی شده تا بصورت خودکار فایل های مضر را حذف و از درهم ریختگی ها جلوگیری نماید. با برنامه ی پرقدرت TweakBit PCCleaner هر کاربری امکان نگهداری ویندوز خود در بهترین وضعیت و سلامت را خواهد داشت.
TweakBit PCCleaner 1.8.2.42 + Portable پاکسازی ویندوز