[آموزش] دانلود Livelessons CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP) CAS-003 – آموزش مباحث و سرفصل های مدرک تخصصی امنیت پیشرفته

[آموزش] دانلود Livelessons CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP) CAS-003 – آموزش مباحث و سرفصل های مدرک تخصصی امنیت پیشرفته

صدور گواهینامه (CASP (CompTIA Advanced Security Practitioners به عنوان تعیین مهارت های طراحی و مهندسی راه حل های امن در یک شرکت یا محیط نظامی می باشد. کارشناسان در این زمینه به مدیریت ریسک، امنیت شرکت، تحقیق و تحلیل محاسبات و ارتباطات برای رسیدن به اهداف سازمانی تلاش می کنند. طراحی و مهندسی راه حل های امن در یک محیط سازمانی و استفاده از ابزار رمزنگاری مناسب، مدیریت ذخیره سازی امن، راه حل های امن جهت زیرساخت های ، انتخاب کنترل های امنیتی میزبان مانند فایروال، تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک های امنیتی مرتبط با کسب و کار، اجرای …

_blank” href=”http://p30download.com/fa/entry/76611/”>

مطالب مرتبط:دسته بندی: » »
برچسب ها: , , , , , , , ,
لینک های مفید: , , , , , ,
© حق مطلب و تصویر برای محفوظ است |

[آموزش] دانلود Livelessons CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP) CAS-003 – آموزش مباحث و سرفصل های مدرک تخصصی امنیت پیشرفته

صدور گواهینامه (CASP (CompTIA Advanced Security Practitioners به عنوان تعیین مهارت های طراحی و مهندسی راه حل های امن در یک شرکت یا محیط نظامی می باشد. کارشناسان در این زمینه به مدیریت ریسک، امنیت شرکت، تحقیق و تحلیل محاسبات و ارتباطات برای رسیدن به اهداف سازمانی تلاش می کنند. طراحی و مهندسی راه حل های امن در یک محیط سازمانی و استفاده از ابزار رمزنگاری مناسب، مدیریت ذخیره سازی امن، راه حل های امن جهت زیرساخت های ، انتخاب کنترل های امنیتی میزبان مانند فایروال، تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک های امنیتی مرتبط با کسب و کار، اجرای …

_blank” href=”http://p30download.com/fa/entry/76611/”>(image)

مطالب مرتبط:دسته بندی: » »
برچسب ها: , , , , , , , ,
لینک های مفید: , , , , , ,
© حق مطلب و تصویر برای محفوظ است |
(image)

[آموزش] دانلود Livelessons CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP) CAS-003 – آموزش مباحث و سرفصل های مدرک تخصصی امنیت پیشرفته