Apowersoft Video Converter Studio 4.5.3 Win/Mac مبدل فرمت صوتی و تصویری

Apowersoft Video Converter Studio 4.5.3 Win/Mac مبدل فرمت صوتی و تصویری
Apowersoft Video Converter Studio قویترین تبدیل کننده فیلم های ویدیویی است که توسط Apowersoft ارائه شده؛ این برنامه قادر به تبدیل همه فرمت ها میباشد مانند AVI, MP4, FLV, MKV,… همچنین قادر به تبدیل فرمت های صوتی نیز میباشد مانند MP3, MP2, OGG, AAC,… ویژگی های نرم افزار Apowersoft Video Converter Studio : تبدیل ویدیوها به انواع فرمت های صوتی و تصویریحفظ کیفیت بسیار بالاامکان افزودن عنوان، زیرنویس، و فایل صوتیادغام کردن تکه های مختلف ویدیوییساخت انواع فرمت هاامکانات ویرایش و ایجاد تغییرات دلخواه

Apowersoft Video Converter Studio 4.5.3 Win/Mac مبدل فرمت صوتی و تصویری

Apowersoft Video Converter Studio قویترین تبدیل کننده فیلم های ویدیویی است که توسط Apowersoft ارائه شده؛ این برنامه قادر به تبدیل همه فرمت ها میباشد مانند AVI, MP4, FLV, MKV,… همچنین قادر به تبدیل فرمت های صوتی نیز میباشد مانند MP3, MP2, OGG, AAC,… ویژگی های نرم افزار Apowersoft Video Converter Studio : تبدیل ویدیوها به انواع فرمت های صوتی و تصویریحفظ کیفیت بسیار بالاامکان افزودن عنوان، زیرنویس، و فایل صوتیادغام کردن تکه های مختلف ویدیوییساخت انواع فرمت هاامکانات ویرایش و ایجاد تغییرات دلخواه
Apowersoft Video Converter Studio 4.5.3 Win/Mac مبدل فرمت صوتی و تصویری