OcenAudio 3.5.4 Win/Mac/Linux + Portable ویرایش فایل صوتی

OcenAudio 3.5.4 Win/Mac/Linux + Portable ویرایش فایل صوتی
OcenAudio نرم افزاری کاربردی در زمینه ویرایش فایل های صوتی می باشد. نرم افزار OcenAudio با پشتیبانی از پلاگینهای VST و افکتهای مختلف و با محیطی کاربردی و راحت این امکان را به شما می دهد تا با ویژگی های زیادی که در اختیار شما می گذارد به ویرایش فایل های صوتی بپردازید.

OcenAudio 3.5.4 Win/Mac/Linux + Portable ویرایش فایل صوتی

OcenAudio نرم افزاری کاربردی در زمینه ویرایش فایل های صوتی می باشد. نرم افزار OcenAudio با پشتیبانی از پلاگینهای VST و افکتهای مختلف و با محیطی کاربردی و راحت این امکان را به شما می دهد تا با ویژگی های زیادی که در اختیار شما می گذارد به ویرایش فایل های صوتی بپردازید.
OcenAudio 3.5.4 Win/Mac/Linux + Portable ویرایش فایل صوتی