MorphVOX Pro 4.4.77 Build 16840 تبدیل صدای زن به مرد و بالعکس

MorphVOX Pro 4.4.77 Build 16840 تبدیل صدای زن به مرد و بالعکس
MorphVOX نرم افزاری حرفه ای جهت تغییر صدا در محیط چت و بازی های آنلاین میباشد. به کمک نرم افزار MorphVOX شما میتوانید صدای یک قهرمان و یا شیطان جهنمی را با توجه به کاراکتر بازی از خود ایجاد کنید و نرم افزار با توجه به کاراکتر تغییراتی جهت هماهنگی صدا و کاراکتر ایجاد میکند. همچنین نرم افزار MorphVOX قادر به ایجاد صدای زمینه مانند صدای ترافیک و شلوغی بازار نیز میباشد.

MorphVOX Pro 4.4.77 Build 16840 تبدیل صدای زن به مرد و بالعکس

MorphVOX نرم افزاری حرفه ای جهت تغییر صدا در محیط چت و بازی های آنلاین میباشد. به کمک نرم افزار MorphVOX شما میتوانید صدای یک قهرمان و یا شیطان جهنمی را با توجه به کاراکتر بازی از خود ایجاد کنید و نرم افزار با توجه به کاراکتر تغییراتی جهت هماهنگی صدا و کاراکتر ایجاد میکند. همچنین نرم افزار MorphVOX قادر به ایجاد صدای زمینه مانند صدای ترافیک و شلوغی بازار نیز میباشد.
MorphVOX Pro 4.4.77 Build 16840 تبدیل صدای زن به مرد و بالعکس