Mr Gun 1.5.1 + Mod بازی پرطرفدار آقای تفنگدار برای اندروید

Mr Gun 1.5.1 + Mod بازی پرطرفدار آقای تفنگدار برای اندروید
Mr Gun آقای تفنگدار یکی دیگر از سری بازی پرطرفدار ساده و تفنگی برای اندروید میباشد که تا کنون بالای 5 میلیون از گوگل پلی دانلودشده است. بازی Mr Gun بسیار ساده است ، اما باید تیرانداز خوبی باشید و تنها با نشانه گرفتن و شلیک به سر میتوانید امتیاز بیشتری کسب کنید و اسلحه های خود را ارتقا دهید.

Mr Gun 1.5.1 + Mod بازی پرطرفدار آقای تفنگدار برای اندروید

Mr Gun آقای تفنگدار یکی دیگر از سری بازی پرطرفدار ساده و تفنگی برای اندروید میباشد که تا کنون بالای 5 میلیون از گوگل پلی دانلودشده است. بازی Mr Gun بسیار ساده است ، اما باید تیرانداز خوبی باشید و تنها با نشانه گرفتن و شلیک به سر میتوانید امتیاز بیشتری کسب کنید و اسلحه های خود را ارتقا دهید.
Mr Gun 1.5.1 + Mod بازی پرطرفدار آقای تفنگدار برای اندروید