Mosaizer Pro+ 12.2 Build 226 ساخت آسان تصاویر موزائیکی

Mosaizer Pro+ 12.2 Build 226 ساخت آسان تصاویر موزائیکی
Mosaizer
احتمالا تا به حال در مجلات یا سایتهای مختلف تصاویری را دیده اید که تشکیل
شده از صدها تصویر کوچک هستند.  تصاویری که معروف به تصاویر موزائیکی
هستند. تصاویر موزائیکی یکی از جالب ترین و نوآورانه ترین ایده های مربوط
به زمینه ی گرافیک می باشد که در خلق آن برای ساخت یک عکس از صدها عکس دیگر
استفاده می شود که در نمای دور تصویر اصلی دیده شده و هر چه قدر که آن را
بزرگ تر نماییم، تصاویری که هر یک خشتی شده اند برای ساخت این بنا بهتر
نمایان می شوند. Mosaizer Pro نرم افزاری می باشد که به شما کمک می کند تا
به سادگی هر چه تمام تر و تنها با چند کلیک، تصاویر موزائیکی را از عکس های
مورد نظر خود بسازید .

Mosaizer Pro+ 12.2 Build 226 ساخت آسان تصاویر موزائیکی

Mosaizer
احتمالا تا به حال در مجلات یا سایتهای مختلف تصاویری را دیده اید که تشکیل
شده از صدها تصویر کوچک هستند.  تصاویری که معروف به تصاویر موزائیکی
هستند. تصاویر موزائیکی یکی از جالب ترین و نوآورانه ترین ایده های مربوط
به زمینه ی گرافیک می باشد که در خلق آن برای ساخت یک عکس از صدها عکس دیگر
استفاده می شود که در نمای دور تصویر اصلی دیده شده و هر چه قدر که آن را
بزرگ تر نماییم، تصاویری که هر یک خشتی شده اند برای ساخت این بنا بهتر
نمایان می شوند. Mosaizer Pro نرم افزاری می باشد که به شما کمک می کند تا
به سادگی هر چه تمام تر و تنها با چند کلیک، تصاویر موزائیکی را از عکس های
مورد نظر خود بسازید .
Mosaizer Pro+ 12.2 Build 226 ساخت آسان تصاویر موزائیکی

بک لینک قوی

خبرگزاری اصفحان