هایلایت ۲۸۰: معرفی مریخ‌پیمای مفهومی ناسا

هایلایت ۲۸۰: معرفی مریخ‌پیمای مفهومی ناسا
هایلایت ۲۸۰: معرفی مریخ‌پیمای مفهومی ناسا

اخیرا گونه‌ای عجیب از ماهی‌ها در غواصی شبانه‌ی یک آشپز در سواحل بالی اندونزی دیده شده است که روی کف دریا راه می‌رود.

هایلایت ۲۸۰: معرفی مریخ‌پیمای مفهومی ناسا

(image)

اخیرا گونه‌ای عجیب از ماهی‌ها در غواصی شبانه‌ی یک آشپز در سواحل بالی اندونزی دیده شده است که روی کف دریا راه می‌رود.

هایلایت ۲۸۰: معرفی مریخ‌پیمای مفهومی ناسا