LastActivityView 1.15 مشاهده فعالیت های انجام شده در ویندوز

LastActivityView 1.15 مشاهده فعالیت های انجام شده در ویندوز
LastActivityView از لحظه ای
که شما کامپیوتر را روشن می کنید و با برنامه ها و محیط ویندوز کار می
کنید تا لحظه ای که کامپیوتر را خاموش می کنید تمام فعالیت ها و فرآیندهای
انجام شده به صورت گزارش در سیستم ذخیره می شوند. اما بازیابی و مشاهده
گزارش برای کاربران معمولی دشوار است و نیاز به دانش کافی دارد،
LastActivityView نام ابزار کم حجم و فوق العاده ای است که با استفاده از
آن می توانید یک گزارش کامل از فعالیت های انجام شده در ویندوز تهیه کنید .

LastActivityView 1.15 مشاهده فعالیت های انجام شده در ویندوز

LastActivityView از لحظه ای
که شما کامپیوتر را روشن می کنید و با برنامه ها و محیط ویندوز کار می
کنید تا لحظه ای که کامپیوتر را خاموش می کنید تمام فعالیت ها و فرآیندهای
انجام شده به صورت گزارش در سیستم ذخیره می شوند. اما بازیابی و مشاهده
گزارش برای کاربران معمولی دشوار است و نیاز به دانش کافی دارد،
LastActivityView نام ابزار کم حجم و فوق العاده ای است که با استفاده از
آن می توانید یک گزارش کامل از فعالیت های انجام شده در ویندوز تهیه کنید .
LastActivityView 1.15 مشاهده فعالیت های انجام شده در ویندوز

خرید بک لینک

bluray movie download